Locatie

Per 1 oktober 2019 is de praktijk gevestigd op Jasmijnstraat 5. 

Als u een afspraak heeft, belt u dan aan. Een van onze medewerkers zal u binnen laten. U kunt in de wachtruimte plaatsnemen. Uw behandelaar haalt u daar op.

Wilt u, als u op de fiets komt, uw fiets aan de voorkant van de praktijk neerzetten en niet in het pad naast de praktijk?
Er zijn slechts een paar parkeerplekken direct voor de praktijk beschikbaar. Vriendelijk verzoek om waar mogelijk uw auto verderop in de straat te parkeren of op de parkeerplaats bij het AVES-gebouw. 

Wilt u documenten inleveren? Wilt u deze dan in een gesloten envelop bij ons door de brievenbus doen of afgeven bij de secretaresse.

Klik hier voor locatie Harderwijk.

U kunt ons terugvinden op de Steunwijzer van de gemeente Noordoostpolder.

Behandelingen

Op onze locatie in Emmeloord bieden wij behandelingen aan voor clienten t/m 21 jaar:

  • 3 t/m 17 jaar: Basis GGZ, ook in geval van licht verstandelijke beperking
  • 18 t/m 21 jaar: Basis GGZ/Specialistische GGZ, ook in geval van licht verstandelijke beperking 
  • t/m 21 jaar: EMDR

Voor clienten met een licht verstandelijke beperking bieden wij ook nog aan:

  • 22 jaar en ouder: Basis GGZ/Specialistische GGZ 

Behandelaren

In Emmeloord werken Jessica Timmerman, Ingrid Even, Elsbeth de Kruijf en Wilco Laarman.

Wachttijd

Onze wachtlijst voor volwassenen staat open voor BGGZ aanmeldingen. De wachttijd bedraagt op dit moment ca. 12 weken (peildatum 15-05-2020). Voor SGGZ aanmeldingen geldt een cliëntenstop.

Onze wachttijd voor het eerste gesprek bedraagt op dit moment voor Kind&Jeugd minimaal 8-12 weken (peildatum 30-4-2020). Wij hanteren geen behandelingswachttijd. Direct na de intake zal de behandeling beginnen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Verwijzing

Voor de behandeling op onze locatie Emmeloord is een verwijzing van huisarts, GGD Jeugdarts, Consultatiebureau arts of medisch specialist noodzakelijk. Verwijzingen kunnen per post of via ZorgDomein aan ons toegezonden worden.


Kwaliteit

Om de kwaliteit van de behandelingen en de praktijkvoering te verbeteren wordt aan het einde van een behandeltraject de cliënttevredenheid en het behandeleffect gemeten. Voor de Kind&Jeugd behandeltrajecten geven clienten ons een tevredenheidscijfer van gemiddeld 8,6 en voor de Volwassen behandeltrajecten gemiddeld een 8,8. Deze gegevens zijn voor het laatst op 31 december 2019 geactualiseerd.