Locatie

Wij zijn gevestigd in het Zorggroep gebouw aan de Kometenlaan 1.

Als u afspraak heeft, hoeft u zich niet bij de balie te melden. U kunt in de centrale wachtruimte plaatsnemen. 

U kunt bij de balie wel iets voor ons afgeven in een gesloten envelop.

Klik hier voor locatie Harderwijk.

U kunt ons terugvinden op de Steunwijzer van de gemeente Noordoostpolder.

Behandelingen

Op onze locatie in Emmeloord bieden wij behandelingen aan voor clienten t/m 21 jaar:

  • 3 t/m 17 jaar: Basis GGZ, ook in geval van licht verstandelijke beperking
  • 18 t/m 21 jaar: Basis GGZ/Specialistische GGZ, ook in geval van licht verstandelijke beperking 
  • t/m 21 jaar: EMDR

Voor clienten met een licht verstandelijke beperking bieden wij ook nog aan:

  • 22 jaar en ouder: Basis GGZ/Specialistische GGZ 

Wachttijd

Per 14 september 2018 hebben wij in verband met de Treeknormen een (tijdelijke) cliëntenstop voor volwassenen (18+) moeten instellen. U kunt zich op dit moment als volwassene helaas niet bij onze praktijk aanmelden. Zodra wij weer ruimte krijgen, zullen wij dit hier aangeven.

Onze wachttijd voor het eerste gesprek bedraagt op dit moment voor Kind&Jeugd minimaal 8-12 weken (peildatum 30-6-2019). Wij hanteren geen behandelingswachttijd. Direct na de intake zal de behandeling beginnen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen). Bron: NZA

Verwijzing

Voor de behandeling op onze locatie Emmeloord is een verwijzing van huisarts, GGD Jeugdarts, Consultatiebureau arts of medisch specialist noodzakelijk. Verwijzingen kunnen per post of via ZorgDomein aan ons toegezonden worden.


Kwaliteit

Om de kwaliteit van de behandelingen en de praktijkvoering te verbeteren wordt aan het einde van een behandeltraject de cliënttevredenheid en het behandeleffect gemeten. Voor de Kind&Jeugd behandeltrajecten geven clienten ons een tevredenheidscijfer van gemiddeld 8,9 en voor de Volwassen behandeltrajecten gemiddeld een 9,7. Deze gegevens zijn voor het laatst op 1 mei 2019 geactualiseerd.